User Tools

Site Tools


101-ancylorhynchus-plecioides-la-gi

Ancylorhynchus plecioides
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ancylorhynchus
Loài (species) A. plecioides
Danh pháp hai phần
Ancylorhynchus plecioides
Meijere, 1913

Ancylorhynchus plecioides là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ancylorhynchus plecioides được Meijere miêu tả năm 1913. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ancylorhynchus plecioides tại Wikispecies
101-ancylorhynchus-plecioides-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)