User Tools

Site Tools


101-ancylorhynchus-quadrimaculatus-la-gi

Ancylorhynchus quadrimaculatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ancylorhynchus
Loài (species) A. quadrimaculatus
Danh pháp hai phần
Ancylorhynchus quadrimaculatus
(Loew, 1858)

Ancylorhynchus quadrimaculatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ancylorhynchus quadrimaculatus được Loew miêu tả năm 1858. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ancylorhynchus quadrimaculatus tại Wikispecies
101-ancylorhynchus-quadrimaculatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)