User Tools

Site Tools


101-ancylorhynchus-rufipes-la-gi

Ancylorhynchus rufipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ancylorhynchus
Loài (species) A. rufipes
Danh pháp hai phần
Ancylorhynchus rufipes
Meijere, 1913

Ancylorhynchus rufipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ancylorhynchus rufipes được Meijere miêu tả năm 1913. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ancylorhynchus rufipes tại Wikispecies
101-ancylorhynchus-rufipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)