User Tools

Site Tools


101-ancylorhynchus-rufithorax-la-gi

Ancylorhynchus rufithorax
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ancylorhynchus
Loài (species) A. rufithorax
Danh pháp hai phần
Ancylorhynchus rufithorax
(Doleschall, 1858)

Ancylorhynchus rufithorax là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ancylorhynchus rufithorax được Doleschall miêu tả năm 1858. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ancylorhynchus rufithorax tại Wikispecies
101-ancylorhynchus-rufithorax-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)