User Tools

Site Tools


101-ancylorhynchus-rufocinctus-la-gi

Ancylorhynchus rufocinctus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ancylorhynchus
Loài (species) A. rufocinctus
Danh pháp hai phần
Ancylorhynchus rufocinctus
(Seguy, 1930)

Ancylorhynchus rufocinctus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ancylorhynchus rufocinctus được Séguy miêu tả năm 1930. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ancylorhynchus rufocinctus tại Wikispecies
101-ancylorhynchus-rufocinctus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)