User Tools

Site Tools


101-ancylorhynchus-vultur-la-gi

Ancylorhynchus vultur
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ancylorhynchus
Loài (species) A. vultur
Danh pháp hai phần
Ancylorhynchus vultur
(Seguy, 1930)

Ancylorhynchus vultur là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ancylorhynchus vultur được Séguy miêu tả năm 1930. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ancylorhynchus vultur tại Wikispecies
101-ancylorhynchus-vultur-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)