User Tools

Site Tools


101-ancylorhynchus-zonalis-la-gi

Ancylorhynchus zonalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ancylorhynchus
Loài (species) A. zonalis
Danh pháp hai phần
Ancylorhynchus zonalis
(Bromley, 1936)

Ancylorhynchus zonalis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ancylorhynchus zonalis được Bromley miêu tả năm 1936. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ancylorhynchus zonalis tại Wikispecies
101-ancylorhynchus-zonalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)