User Tools

Site Tools


101-andrenosoma-irigensis-la-gi

Andrenosoma irigensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Andrenosoma
Loài (species) A. irigensis
Danh pháp hai phần
Andrenosoma irigensis
Oldroyd, 1972

Andrenosoma irigensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Andrenosoma irigensis được Oldroyd miêu tả năm 1972. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Andrenosoma irigensis tại Wikispecies
101-andrenosoma-irigensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)