User Tools

Site Tools


101-andrenosoma-lewisi-la-gi

Andrenosoma lewisi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Andrenosoma
Loài (species) A. lewisi
Danh pháp hai phần
Andrenosoma lewisi
Farr, 1965

Andrenosoma lewisi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Andrenosoma lewisi được Farr miêu tả năm 1965. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Andrenosoma lewisi tại Wikispecies
101-andrenosoma-lewisi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)