User Tools

Site Tools


101-andrenosoma-ruficaudum-la-gi

Andrenosoma ruficaudum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Andrenosoma
Loài (species) A. ruficaudum
Danh pháp hai phần
Andrenosoma ruficaudum
Williston, 1885

Andrenosoma ruficaudum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Andrenosoma ruficaudum được Williston miêu tả năm 1885. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Andrenosoma ruficaudum tại Wikispecies
101-andrenosoma-ruficaudum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)