User Tools

Site Tools


101-aneides-lugubris-la-gi

Aneides lugubris là một loài kỳ giông ăn côn trùng.[2] Đây là loài bản địa California và Baja California,[3] cư ngụ trong rừng sồi và sung,[4] cũng như trong chaparral.

Aneides lugubris dài 6,5–10 cm (2,6–3,9 in) từ mõm tới huyệt,[5] với màu tím-nâu suôn, có khi có đốm vàng trên mặt lưng. Đuôi chúng linh hoạt, có thể cầm nắm. Con non tối màu, thường màu xám và có đốm vàng trên lưng. Con đực có thể được nhận ra nhờ cái đầu tam giác rộng, răng của chìa ra khỏi môi dưới.

Chúng trèo cây giỏi và khó bị bắt. Chúng sống về đêm, dành ban ngày và lúc nóng nực trong hốc cây, thường là cùng đồng loại cùng loài.[6] Con trưởng thành có cú cắn mạnh. Con non nở ra từ trứng được đẻ và canh giữ trong hang.[7] Kích thước lúc mới nở là 24 mm mõm tới huyệt, độ tuổi trưởng thành là hơn hai tuổi rưỡi.[8]

  1. ^ Parra-Olea, G.; Wake, D. & Hammerson, G.A. (2008). “Aneides lugubris”. The IUCN Red List of Threatened Species (IUCN) 2008: e.T59118A11884773. doi:10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T59118A11884773.en. Truy cập ngày 13 tháng 1 năm 2018. 
  2. ^ Frost, Darrel R. (2015). “Aneides lugubris (Hallowell, 1849)”. Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. American Museum of Natural History. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2015. 
  3. ^ “Arboreal Salamander - Aneides lugubris”. www.californiaherps.com. Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2016. 
  4. ^ “Arboreal Salamander - National Wildlife Federation”. www.nwf.org. Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2016. 
  5. ^ Lynch, J.F. and D.B. Wake. 1974. Catalogue of American Amphibians and Reptiles. Society for the Study of Amphibians and Reptiles.
  6. ^ Grismer, L. L. (2002). Amphibians and Reptiles of Baja California. Los Angeles: University of California Press. 56-7.
  7. ^ Wake, D B; Hanken, J (1 tháng 7 năm 2004). “Direct development in the lungless salamanders: what are the consequences for developmental biology, evolution and phylogenesis?”. International Journal of Developmental Biology (bằng tiếng Anh) 40 (4). ISSN 0214-6282. doi:10.1387/ijdb.8877460 (không tích cực 2017-10-25). 
  8. ^ Lee, Derek E.; Bettaso, James B.; Bond, Monica L.; Bradley, Russell W.; Tietz, James R.; Warzybok, Peter M. (2012). “Growth, age at maturity, and age-specific survival of the arboreal salamander (Aneides lugubris) on Southeast Farallon Island, California”. Journal of Herpetology 46 (1): 64–71. ISSN 0022-1511. doi:10.1670/10-282. 
101-aneides-lugubris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)