User Tools

Site Tools


101-aneomochtherus-libanonensis-la-gi

Aneomochtherus libanonensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Aneomochtherus
Loài (species) A. libanonensis
Danh pháp hai phần
Aneomochtherus libanonensis
Tsacas, 1968

Aneomochtherus libanonensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Aneomochtherus libanonensis được Tsacas miêu tả năm 1968. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Aneomochtherus libanonensis tại Wikispecies
101-aneomochtherus-libanonensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)