User Tools

Site Tools


101-aneomochtherus-mesopotamicus-la-gi

Aneomochtherus mesopotamicus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Aneomochtherus
Loài (species) A. mesopotamicus
Danh pháp hai phần
Aneomochtherus mesopotamicus
Janssens, 1961

Aneomochtherus mesopotamicus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Aneomochtherus mesopotamicus được Janssens miêu tả năm 1961. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Aneomochtherus mesopotamicus tại Wikispecies
101-aneomochtherus-mesopotamicus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)