User Tools

Site Tools


101-aneomochtherus-quettanus-la-gi

Aneomochtherus quettanus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Aneomochtherus
Loài (species) A. quettanus
Danh pháp hai phần
Aneomochtherus quettanus
Tsacas, 1963

Aneomochtherus quettanus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Aneomochtherus quettanus được Tsacas miêu tả năm 1963. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Aneomochtherus quettanus tại Wikispecies
101-aneomochtherus-quettanus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)