User Tools

Site Tools


101-aneomochtherus-sahariensis-la-gi

Aneomochtherus sahariensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Aneomochtherus
Loài (species) A. sahariensis
Danh pháp hai phần
Aneomochtherus sahariensis
Tsacas, 1968

Aneomochtherus sahariensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Aneomochtherus sahariensis được Tsacas miêu tả năm 1968. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Aneomochtherus sahariensis tại Wikispecies
101-aneomochtherus-sahariensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)