User Tools

Site Tools


101-aneomochtherus-stackelbergi-la-gi

Aneomochtherus stackelbergi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Aneomochtherus
Loài (species) A. stackelbergi
Danh pháp hai phần
Aneomochtherus stackelbergi
Lehr, 1958

Aneomochtherus stackelbergi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Aneomochtherus stackelbergi được Lehr miêu tả năm 1958. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Aneomochtherus stackelbergi tại Wikispecies
101-aneomochtherus-stackelbergi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)