User Tools

Site Tools


101-anisopogon-pulchrum-la-gi

Anisopogon pulchrum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Anisopogon
Loài (species) A. pulchrum
Danh pháp hai phần
Anisopogon pulchrum
Efflatoun, 1937

Anisopogon pulchrum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Anisopogon pulchrum được Efflatoun miêu tả năm 1937. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Anisopogon pulchrum tại Wikispecies
101-anisopogon-pulchrum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)