User Tools

Site Tools


101-anoplothyrea-javana-la-gi

Anoplothyrea javana
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Anoplothyrea
Loài (species) A. javana
Danh pháp hai phần
Anoplothyrea javana
(Meijere, 1911)

Anoplothyrea javana là một loài ruồi trong họ Asilidae. Anoplothyrea javana được Meijere miêu tả năm 1911. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Anoplothyrea javana tại Wikispecies
101-anoplothyrea-javana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)