User Tools

Site Tools


101-antipalus-wieneckii-la-gi

Antipalus wieneckii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Antipalus
Loài (species) A. wieneckii
Danh pháp hai phần
Antipalus wieneckii
Wulp, 1872

Antipalus wieneckii là một loài ruồi trong họ Asilidae. Antipalus wieneckii được Wulp miêu tả năm 1872. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Antipalus wieneckii tại Wikispecies
101-antipalus-wieneckii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)