User Tools

Site Tools


101-antiphrisson-niger-la-gi

Antiphrisson niger
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Antiphrisson
Loài (species) A. niger
Danh pháp hai phần
Antiphrisson niger
Lehr, 1970

Antiphrisson niger là một loài ruồi trong họ Asilidae. Antiphrisson niger được Lehr miêu tả năm 1970. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Antiphrisson niger tại Wikispecies
101-antiphrisson-niger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)