User Tools

Site Tools


101-antiphrisson-zaitzevi-la-gi

Antiphrisson zaitzevi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Antiphrisson
Loài (species) A. zaitzevi
Danh pháp hai phần
Antiphrisson zaitzevi
Lehr, 1972

Antiphrisson zaitzevi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Antiphrisson zaitzevi được Lehr miêu tả năm 1972. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Antiphrisson zaitzevi tại Wikispecies
101-antiphrisson-zaitzevi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)