User Tools

Site Tools


101-anypodetus-leucothrix-la-gi

Anypodetus leucothrix
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Anypodetus
Loài (species) A. leucothrix
Danh pháp hai phần
Anypodetus leucothrix
Londt, 2000

Anypodetus leucothrix là một loài ruồi trong họ Asilidae. Anypodetus leucothrix được Londt miêu tả năm 2000. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Anypodetus leucothrix tại Wikispecies
101-anypodetus-leucothrix-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)