User Tools

Site Tools


101-anypodetus-macroceros-la-gi

Anypodetus macroceros
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Anypodetus
Loài (species) A. macroceros
Danh pháp hai phần
Anypodetus macroceros
Londt, 2000

Anypodetus macroceros là một loài ruồi trong họ Asilidae. Anypodetus macroceros được Londt miêu tả năm 2000. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Anypodetus macroceros tại Wikispecies
101-anypodetus-macroceros-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)