User Tools

Site Tools


101-aphamartania-knutsoni-la-gi

Aphamartania knutsoni
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Aphamartania
Loài (species) A. knutsoni
Danh pháp hai phần
Aphamartania knutsoni
Papavero, 1971

Aphamartania knutsoni là một loài ruồi trong họ Asilidae. Aphamartania knutsoni được Papavero miêu tả năm 1971. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Aphamartania knutsoni tại Wikispecies
101-aphamartania-knutsoni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)