User Tools

Site Tools


101-aphistina-balabacensis-la-gi

Aphistina balabacensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Aphistina
Loài (species) A. balabacensis
Danh pháp hai phần
Aphistina balabacensis
Oldroyd, 1972

Aphistina balabacensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Aphistina balabacensis được Oldroyd miêu tả năm 1972. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Aphistina balabacensis tại Wikispecies
101-aphistina-balabacensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)