User Tools

Site Tools


101-apoclea-albipila-la-gi

Apoclea albipila
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Apoclea
Loài (species) A. albipila
Danh pháp hai phần
Apoclea albipila
Becker in Becker & Stein, 1913

Apoclea albipila là một loài ruồi trong họ Asilidae. Apoclea albipila được Becker trong Becker & Stein miêu tả năm 1913. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Apoclea albipila tại Wikispecies
101-apoclea-albipila-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)