User Tools

Site Tools


101-apoclea-obscura-la-gi

Apoclea obscura
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Apoclea
Loài (species) A. obscura
Danh pháp hai phần
Apoclea obscura
Theodor, 1980

Apoclea obscura là một loài ruồi trong họ Asilidae. Apoclea obscura được Theodor miêu tả năm 1980. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Apoclea obscura tại Wikispecies
101-apoclea-obscura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)