User Tools

Site Tools


101-apoclea-pakistanicus-la-gi

Apoclea pakistanicus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Apoclea
Loài (species) A. pakistanicus
Danh pháp hai phần
Apoclea pakistanicus
Rahim, 1976

Apoclea pakistanicus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Apoclea pakistanicus được Rahim miêu tả năm 1976. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Apoclea pakistanicus tại Wikispecies
101-apoclea-pakistanicus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)