User Tools

Site Tools


101-apoclea-plurisetosa-la-gi

Apoclea plurisetosa
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Apoclea
Loài (species) A. plurisetosa
Danh pháp hai phần
Apoclea plurisetosa
Becker in Becker & Stein, 1909

Apoclea plurisetosa là một loài ruồi trong họ Asilidae. Apoclea plurisetosa được Becker trong Becker & Stein miêu tả năm 1909. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Apoclea plurisetosa tại Wikispecies
101-apoclea-plurisetosa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)