User Tools

Site Tools


101-asilus-appendiculata-la-gi

Asilus appendiculata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Asilus
Loài (species) A. appendiculata
Danh pháp hai phần
Asilus appendiculata
Macquart, 1848

Asilus appendiculata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Asilus appendiculata được Macquart miêu tả năm 1848. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Asilus appendiculata tại Wikispecies
101-asilus-appendiculata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)