User Tools

Site Tools


101-asilus-bombylius-la-gi

Asilus bombylius
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Asilus
Loài (species) A. bombylius
Danh pháp hai phần
Asilus bombylius
Lichtenstein, 1796

Asilus bombylius là một loài ruồi trong họ Asilidae. Asilus bombylius được Lichtenstein miêu tả năm 1796. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Asilus bombylius tại Wikispecies
101-asilus-bombylius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)