User Tools

Site Tools


101-asilus-dioctriaeformis-la-gi

Asilus dioctriaeformis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Asilus
Loài (species) A. dioctriaeformis
Danh pháp hai phần
Asilus dioctriaeformis
Macquart, 1846

Asilus dioctriaeformis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Asilus dioctriaeformis được Macquart miêu tả năm 1846. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Asilus dioctriaeformis tại Wikispecies
101-asilus-dioctriaeformis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)