User Tools

Site Tools


101-asilus-enitens-la-gi

Asilus enitens
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Asilus
Loài (species) A. enitens
Danh pháp hai phần
Asilus enitens
Walker, 1871

Asilus enitens là một loài ruồi trong họ Asilidae. Asilus enitens được Walker miêu tả năm 1871. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Asilus enitens tại Wikispecies
101-asilus-enitens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)