User Tools

Site Tools


101-asilus-fallaciosus-la-gi

Asilus fallaciosus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Asilus
Loài (species) A. fallaciosus
Danh pháp hai phần
Asilus fallaciosus
Matsumura, 1916

Asilus fallaciosus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Asilus fallaciosus được Matsumura miêu tả năm 1916. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Asilus fallaciosus tại Wikispecies
101-asilus-fallaciosus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)