User Tools

Site Tools


101-asilus-laetus-la-gi

Asilus laetus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Asilus
Loài (species) A. laetus
Danh pháp hai phần
Asilus laetus
Wiedemann, 1824

Asilus laetus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Asilus laetus được Wiedemann miêu tả năm 1824. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Asilus laetus tại Wikispecies
101-asilus-laetus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)