User Tools

Site Tools


101-asilus-maurus-la-gi

Asilus maurus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Asilus
Loài (species) A. maurus
Danh pháp hai phần
Asilus maurus
Linnaeus, 1758

Asilus maurus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Asilus maurus được Linnaeus miêu tả năm 1758. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Asilus maurus tại Wikispecies
101-asilus-maurus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)