User Tools

Site Tools


101-asilus-melanotarsus-la-gi

Asilus melanotarsus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Asilus
Loài (species) A. melanotarsus
Danh pháp hai phần
Asilus melanotarsus
Lichtenstein, 1796

Asilus melanotarsus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Asilus melanotarsus được Lichtenstein miêu tả năm 1796. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Asilus melanotarsus tại Wikispecies
101-asilus-melanotarsus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)