User Tools

Site Tools


101-asilus-natalicus-la-gi

Asilus natalicus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Asilus
Loài (species) A. natalicus
Danh pháp hai phần
Asilus natalicus
Macquart, 1855

Asilus natalicus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Asilus natalicus được Macquart miêu tả năm 1855. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Asilus natalicus tại Wikispecies
101-asilus-natalicus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)