User Tools

Site Tools


101-asilus-nigribarbis-la-gi

Asilus nigribarbis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Asilus
Loài (species) A. nigribarbis
Danh pháp hai phần
Asilus nigribarbis
Macquart, 1846

Asilus nigribarbis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Asilus nigribarbis được Macquart miêu tả năm 1846. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Asilus nigribarbis tại Wikispecies
101-asilus-nigribarbis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)