User Tools

Site Tools


101-asilus-obscurellus-la-gi

Asilus obscurellus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Asilus
Loài (species) A. obscurellus
Danh pháp hai phần
Asilus obscurellus
(Macquart, 1850)

Asilus obscurellus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Asilus obscurellus được Macquart miêu tả năm 1850. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Asilus obscurellus tại Wikispecies
101-asilus-obscurellus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)