User Tools

Site Tools


101-asilus-rufibarbis-la-gi

Asilus rufibarbis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Asilus
Loài (species) A. rufibarbis
Danh pháp hai phần
Asilus rufibarbis
Macquart, 1849

Asilus rufibarbis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Asilus rufibarbis được Macquart miêu tả năm 1849. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Asilus rufibarbis tại Wikispecies
101-asilus-rufibarbis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)