User Tools

Site Tools


101-asilus-schedius-la-gi

Asilus schedius
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Asilus
Loài (species) A. schedius
Danh pháp hai phần
Asilus schedius
Walker, 1849

Asilus schedius là một loài ruồi trong họ Asilidae. Asilus schedius được Walker miêu tả năm 1849. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Asilus schedius tại Wikispecies
101-asilus-schedius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)