User Tools

Site Tools


101-asilus-superveniens-la-gi

Asilus superveniens
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Asilus
Loài (species) A. superveniens
Danh pháp hai phần
Asilus superveniens
Walker, 1859

Asilus superveniens là một loài ruồi trong họ Asilidae. Asilus superveniens được Walker miêu tả năm 1859. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Asilus superveniens tại Wikispecies
101-asilus-superveniens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)