User Tools

Site Tools


101-asilus-tangeri-la-gi

Asilus tangeri
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Asilus
Loài (species) A. tangeri
Danh pháp hai phần
Asilus tangeri
Walker, 1855

Asilus tangeri là một loài ruồi trong họ Asilidae. Asilus tangeri được Walker miêu tả năm 1855. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Asilus tangeri tại Wikispecies
101-asilus-tangeri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)