User Tools

Site Tools


101-asilus-tingitanus-la-gi

Asilus tingitanus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Asilus
Loài (species) A. tingitanus
Danh pháp hai phần
Asilus tingitanus
Boisduval, 1835

Asilus tingitanus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Asilus tingitanus được Boisduval miêu tả năm 1835. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Asilus tingitanus tại Wikispecies
101-asilus-tingitanus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)