User Tools

Site Tools


101-astochia-armata-la-gi

Astochia armata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Astochia
Loài (species) A. armata
Danh pháp hai phần
Astochia armata
Becker, 1909

Astochia armata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Astochia armata được Becker miêu tả năm 1909. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Astochia armata tại Wikispecies
101-astochia-armata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)