User Tools

Site Tools


101-astochia-completa-la-gi

Astochia completa
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Astochia
Loài (species) A. completa
Danh pháp hai phần
Astochia completa
Becker, 1926

Astochia completa là một loài ruồi trong họ Asilidae. Astochia completa được Becker miêu tả năm 1926. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Astochia completa tại Wikispecies
101-astochia-completa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)