User Tools

Site Tools


101-astochia-determinatus-la-gi

Astochia determinatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Astochia
Loài (species) A. determinatus
Danh pháp hai phần
Astochia determinatus
Walker, 1860

Astochia determinatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Astochia determinatus được Walker miêu tả năm 1860. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Astochia determinatus tại Wikispecies
101-astochia-determinatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)