User Tools

Site Tools


101-astochia-hindostani-la-gi

Astochia hindostani
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Astochia
Loài (species) A. hindostani
Danh pháp hai phần
Astochia hindostani
(Ricardo, 1919)

Astochia hindostani là một loài ruồi trong họ Asilidae. Astochia hindostani được Ricardo miêu tả năm 1919. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Astochia hindostani tại Wikispecies
101-astochia-hindostani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)