User Tools

Site Tools


101-astochia-hircus-la-gi

Astochia hircus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Astochia
Loài (species) A. hircus
Danh pháp hai phần
Astochia hircus
Fabricius, 1805

Astochia hircus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Astochia hircus được Fabricius miêu tả năm 1805. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Astochia hircus tại Wikispecies
101-astochia-hircus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)